Aktualności

05 czerwca 2020 12:31 | Aktualności

Nabór na stanowisko:kierowca-pracownik gospodarczy

Nabór na stanowisko kierowca - pracownik gospodarczy

 

 

 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Rawskiej ogłasza nabór na stanowisko

 

 

KIEROWCA - PRACOWNIK GOSPODARCZY

 

I. Nazwa i adres jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Rawskiej, ul. Mickiewicza 25

II. Określenie stanowiska: KIEROWCA - PRACOWNIK GOSPODARCZY

III. Rodzaj umowy: umowa o pracę

IV. Wymiar czasu pracy: pełen etat

V. Wymagania niezbędne:

1.Wykształcenie: min. podstawowe, prawo jazdy kategorii B.

2.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wyjazdy służbowe, dbanie o czystość pojazdu, odpowiedzialność za stan techniczny pojazdu.

 2. Pobieranie przy każdorazowym wyjeździe samochodem służbowym karty drogowej, rozliczanie się z przejazdów oraz paliwa.

 3. Zgłaszanie zauważonych usterek i nieprawidłowości w systemie ogrzewania oraz innych urządzeń technicznych znajdujących się na terenie Ośrodka.

 4. Wykonywanie drobnych prac remontowo-konserwatorskich przy instalacji wod.-kan., c.o. polegających na usuwaniu wszelkich przecieków i nieprawidłowości w/w instalacji nie wymagających użycia specjalistycznego sprzętu.

 5. Wykonywanie niezbędnych prac polegających na naprawie lub wymianie wszelkich zamków, okuć, itp.

 6. Utrzymanie należytej czystości wobec miejsca pracy.

 7. Wnioskowanie do przełożonego w sprawach usprawnienia instalacji sanitarnych i innych urządzeń technicznych znajdujących się na terenie Domku.

 8. Utrzymanie czystości korytarzy (w razie potrzeby również innych pomieszczeń) z wykorzystaniem specjalistycznej maszyny czyszcząco-zbierającej.

 9. Poszukiwanie własnych metod zmierzających do podniesienia jakości świadczonych usług.

 10. Wykonywanie innych poleceń przełożonych nie objętych niniejszym zakresem czynności.

VII. Wymagane dokumenty:

1.życiorys (CV),

2.list motywacyjny,

3.kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.kserokopia prawa jazdy,

 1. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku

 2. psychotest uprawniający przewożenie podopiecznych Ośrodka i pracowników.

VIII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do 18.06.2020 r. do godziny 15:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Rawskiej, ul. Mickiewicza 25, pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do DPS), lub e-mailem: sdsbr@wp.pl, tel: 468159381

IX. Informacje dodatkowe:

1.Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

2.Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

3.Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.

4.Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą –„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458 ze zm. zm.). oraz z obecnie z RODO.

 

 

 

 

 

Biała Rawska, dnia 05.06.2020 r. Dyrektor ŚDS: Marek Stefański

 

 

Przeczytano: 543 razy. Wydrukuj|Do góry