Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Rawskiej
http://sdsbialarawska.pl

14 grudnia 2017 13:38 | Aktualności

Po raz kolejny Koło Gospodyń Wiejskich w Ossie przekazuje naszym Uczestnikom paczki

 

„Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich.” Mikołaj Gogol.

DZIĘKUJEMY Z CAŁEGO SERCA  KOLE GOSPODYŃ WIEJSKICH W OSSIE

ZA ZAANGAŻOWANIE I BEZINTERESOWNĄ POMOC MAJĄCE NA CELU DOBRO PODOPIECZNYCH ŚDS

„ Kiedy pomagamy innym , pomagamy sobie , ponieważ wwszelkie dobro , które dajemy zatacza koło i wraca do nas „

Flora Edwards

 

Zdjęcia: