Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Rawskiej
http://sdsbialarawska.pl

07 listopada 2017 11:44 | Aktualności

Ponowny Nabór na Głównego Księgowego

Biała Rawska, dn.07.11.2017 rok

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Rawskiej

ogłasza nabór na Głównego Księgowego do Środowiskowego Domu Samopomocy

w Białej Rawskiej

 

1.Nazwa i adres jednostki:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Rawskiej

ul. Mickiewicza 25

96-230 Biała Rawska

 

2.Stanowisko:

Główny księgowy

 

3.Wymagania niezbędne:

 

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych(tj. Dz. U. Z 2016 r. poz. 922) i ustawa z dnia 21 listopada 2008r. O pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. Z 2016r. Poz. 902).

 

8.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście u Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Rawskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia .30.11.2017 r. do godz: 15.00 lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Mickiewicza 25

96-230 Biała Rawska

 

w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem:

 

" Nabór na wolne stanowisko - główny księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Rawskiej", w przypadku nadania oferty decyduje data wpływu do placówki.

Dokumenty, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Rawskiej po upływie określonego terminu nie będa rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastapi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Rawskiej w dniu: 30.11.2017r.

 

Osoby, które spełniają odpowiednie kwalifikacje, będą poproszone telefonicznie na rozmowę rekrutacyjną .

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 46 81 59 381, mail: sdsbr@wp.pl

 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Rawskiej zastrzega sobie prawo zakończenia postępowannia w sprawie naboru na wolne stanowisko- główny księgowy lub jego unieważnienie w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Białej Rawskiej