psycholog

 

Nasi podopieczni są w stałym kontakcie z psychologiem 

Dodatkowo dwa razy w miesiącu przyjmuje również lekarz psychiatra.

 

Psycholog oprócz indywidualnych zajęć prowadzi warsztaty grupowe tj.

 

Warsztaty integracyjne
Celem warsztatów w naszej szkole jest poznanie się podopiecznych, tworzenie pozytywnej atmosfery w ośrodku

 

Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i postawy asertywnej.
Celem zajęć jest zapoznanie z terminem uzależnienie, motywami i skutkami sięgania po środki uzależniające, podopieczni poznają w trakcie zajęć alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu oraz  przyjmowania postawy asertywnej.

 

Zajęcia doskonalące umiejętności komunikacyjne i społeczne.
Celem zajęć jest budowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, sytuacjami trudnymi. Uczestnicy zapoznają się w trakcie warsztatów z pojęciem emocji, stresu, skutków sytuacji trudnych dla człowieka oraz konkretnych metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

Warsztaty poruszające rolę autorytetów i wartości.
Poruszane zagadnienia dotyczą zapoznania uczniów z pojęciem autorytetu,  konsekwencji braku autorytetów, ustalania hierarchii wartości.