pracownia fizjoterapeutyczna

 

Cel:

 

 zwiększenie sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych na zajęciach indywidualnych opracowanych według planów rehabilitacyjnych zgodnie ze wskazaniami lekarskimi.

 

rehabilitacja ogólnousprawniająca osób chodzących w celu zwiększenia ich sprawności fizycznej, by uczestniczyć i reprezentować nasz ośrodek na spartakiadach, zawodach, konkursach na terenie całego powiatu, województwa.

 

Zadania i metody pracy :

 

masaż

 

relaksacja poizometryczna,

 

ćwiczenia czynne, bierne, wspomagające,

 

ćwiczenia ogólnousprawniające,

 

ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym i fitness

 

terapia manualna