Nasz cel

 

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Rawskiej jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnienie społecznie aktywnej roli, umożliwienie integracji ze środowiskiem oraz indywidualny rozwój umiejętności, uzdolnień, nauka samodzielności

i samoobsługi, zaspokojenie  potrzeb bytowych, edukacyjnych i zdrowotnych. Ponadto celem naszej działalności jest to, aby nasi podopieczni poczuli się ważnymi i pełnowartościowymi ludzmi. Poprzez szeroką gamę prowadzonych terapii pragniemy podnieść poziom ich umiejętności, odnależć mocne strony i ukryte zdolności. Poprzez bogate życie kulturalne jakie prowadzimy

 w środowisku lokalnym i nie tylko, uczestnicząc w licznych konkursach, wystawach, festynach, wycieczkach itp. chcemy poprawić wizerunek osoby niepełnosprawnej w naszym środowisku. Naszym celem jest również ścisła współpraca z rodzicami i opiekunami naszych podopiecznych, którym zawsze służymy cennymi radami i pomocą.