Pracownia aktywności ruchowej

 

Głównym celem realizowanym w pracowni aktywności ruchowej za pomocą określonych czynników terapeutycznych  jest profilaktyka oraz usprawnienie aparatu ruchowego naszych podopiecznych. Program zajęć został dobrany tak,aby postepowanie rewalidacyjne posiadało charakter zintegrowanych oddziaływań korekcyjno-wychowawczych obejmujacych wychowanie społeczne, rozwój sprawności poznawczych i psychomotorycznych. Stworzony program rehabilitacyjny szczególny nacisk kładzie na realizację zadań kształtujących koordynację wzrokowo-ruchową, rozwijających pamięć ruchową oraz wyrabianie poczucia równowagi. Realizowane w programie zasady usprawniania ruchowego miały oddziaływać również na takie dysfunkcje jak: zaburzenia napięcia mięśniowego, zaburzenia czucia własnego ciała w przestrzeni oraz dysfunkcje układu autonomicznego. Większość zajęć prowadzona jest w formie grupowych gier i zabaw.  Proste zadania drużynowe scalają przy tym grupę dzięki czemu każdemu z uczestników towarzszy podczas zajęć uśmiech na twarzy.