Pracownia informatyczno-artystyczna


      

Cel:

 

nauka obsługi sprzętu (komputer, drukarka,skaner, kserokopiarka)

 poznanie i przyswajanie nazw i oznaczeń komputerowych

 poznanie, nauka i doskonalenie znajomości systemu  Windows XP  

 nauka pisania i rysowania z wykorzystaniem programów komputerowych

 nauka korzystania z Internetu

 doskonalenie pisania, czytania z wykorzystaniem klawiatury

  nauka obługi gier edukacyjnych i prostych programów multimedialnych

 


Przykładowe Prace Warsztatowe:    

 Wykonujemy:

 zaproszenia

 kartki okolicznościowe

 plakaty,ulotki, pisma informacyjne

 dokumentacje na potrzeby kroniki ŚDS-u

 tworzenie gazetki informacyjnej ŚDS-u

 tworzenie archiwum fotograficznego

prowadzenie "Aktualności" na stronie internetowej

Dzięki zajecią artystycznym przy których wykorzystujemy dramoterapie i bajkoterapie umożliwiamy głębszą komunikację interpersonalną, stymulujemy nowe myślenia, odkrywamy sposoby radzenia sobie z problemami, rozwijamy nowe umiejętności, przeobrażamy złe doświadczenia, uświadamiamy możliwości wyboru.