Pracownia plastyczno-techniczna

Cele:

rozwijanie sprawności manualnej
wdrażanie dokładności, ładu i estetyki wykonywanej pracy
rozwijanie wyobrażni i twórczego myślenia
ćwiczenie koncentracji uwagi
 

Przykładowe zajęcia z zakresu pracowni plastyczno- technicznej:

malarstwo: witrażowe i ceramiczne, malowanie temperą farba akrylową i pastelami
papierowa wiklina
collage
rzeżbienie i wypalanie w drewnie, w glinie
wykonywanie ram do obrazów
przygotowanie karmników
działania plastyczne związane ze świętami okolicznosciowymi: stroiki, wiązanki, ozdoby choinkowe, karty świąteczne itp.